Uspon na 8,848 m sa biciklom

Izvor inspiracija za sportske ciljeve često pronalazimo u prirodi. Edmund Hillary i Tenzing Norgay su prvi ljudi
koji su se popeli na 8,848 m. Izazovi sa kojima su se susreli jesu gravitacija, visina (hladnoća, rijedak zrak) i teški teren.

Dobar sportski cilj je izvor inspiracije za druge ljude pa je tako Hvar Life pokrenuo izazov na otoku Hvaru, u kojemu sa biciklom u 20 sati ponavljanja jednog uspona savladavamo visinu mount Everesta bez opasnosti od podhlađivanja i gubitka svijesti.

Adriatic Coaching metoda treniranja Dejana Patrčevića su bazirana na iskustvu treniranja na otoku Hvaru- različitost, priroda i strpljivost i stoga sa zanimanjem pratimo ovaj sportski izazov.