vježba za uvjete samoizolacije (1)

ODLIČNA VJEŽBA ZA OSOBE POGOĐENE SAMOIZOLACIJOM