trajanje sportskih ciljeva (1)

Dva primjera za motivaciju u postizanju sportskoga cilja