trajanje maratona (1)

Dva primjera za motivaciju u postizanju sportskoga cilja