sport i stres (1)

Radeći na sebi povećajte otpornost na stres i onda kada ga nema