sigurnost u plivanju (1)

Tri stvari koje se nikada ne isplate u plivanju