prosječno vrijeme za 100 milja istre (1)

Dva primjera za motivaciju u postizanju sportskoga cilja