prosječno vrijeme u maratonu (1)

Dva primjera za motivaciju u postizanju sportskoga cilja