prosječno vrijeme u ironmanu (1)

Dva primjera za motivaciju u postizanju sportskoga cilja