kojim intenzitetom vježbati (1)

Da li vježbati aerobno ili anaerobno?