kako vježbati (2)

Da li vježbati aerobno ili anaerobno?
Minimum tjelovježbe koju preporučamo za zdravog pojedinca