hrvatski nastup u koni (1)

Ove tri stvari trebaš napraviti ako odredis Konu kao sportski cilj