Motivacijsko predavanje "Živim, radim i treniram"

Svaki održiv sportski cilj brižno je planiran i u ravnoteži je sa našim životom. U predbladanskom razdoblje Dejan Patrčević nas je predavanjem “Živim radim i treniram” podsjetio na važnost balansiranog života te ponudio jednostavna i praktiočna riješenja kako trening možemo imati “pod kontrolom” čak i ako nismo vrhunski sportaši ili svjetski rekorderi.

Predavanje je održano 18.12 u Zagrebu na lokaciji Gacka 16.