Archive for the ‘evolucija’ Category

Tjelesna građa i orijentacija

10 Rujna 2018

Naš predak je prihvatio vertikalnu građu no trebao je nedoknaditi gubitak brzine i ekonomičnosti sa inteligencijom i ogromnom upornošću (izdržljivošću) ne bi li postigao horizontalne ciljeve. Po mnogim stručnjacima, središnji se dio tijela (npr donji dio leđa i kukovi) te stopalo, još nisu prilagodili ovoj promjeni (ScienceMag ScienceDaily).

Neke građe i ciljevi (orijentacija) u prirodi:

Horizontalna građa – horizontalni cilj (tuna, mačka)

Verikalna građa – vertikalni cilj (hrast, sekvoja)

Horizontalna građa – vertikalni cilj (ljudi)

Ljudska nesavršena građa, kad je u pitanju kretanje, posebno je zanimljiva ako se stavi u usporedbu sa stvarima koje smo stvorili i namijenili im kretanje. Tako je brod izdužen po horizontu a raketa u smjeru neba. Naša glava je osvijestila ekonomičnost (manje utrošene energije na prijeđenom putu) i svjesnost je naša daleko najveća evolucijska prednost.

Sportska industrija nastoji pratiti inovacije na području aeromehanike i hidrodinamike no ljudsko tijelo i dalje predstavlja temelj ograničenja i mogućnosti za napredak u brzini i ekonomičnosti kretanja.

Da li si prihvatio činjenicu da je i obična mačka brža od tebe?